Nordre Munkegård

TV og Internet i Nordre Munkegård

Nordre Munkegård har et fælles abonnement på grundpakken hos YouSee. Det betyder, at grundpakken betales over fællesomkostningerne, og at det signal, der kommer ud af TV stikkene i de enkelte lejligheder, er fra YouSee. Kablerne til antennestikkene ejes og vedligeholdes af YouSee, og det betyder, at det er dem, der skal kontaktes, hvis der er spørgsmål eller problemer med TV signalet.

Opsigelse af grundpakken
Med "Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger" kan både lejere og ejere opsige deres abonnement på YouSees grundpakke. Frakoblingen er gratis, mens det for tiden koster 595 kr. at blive tilsluttet igen, hvis man fortryder. Hvis du ønsker at opsige grundpakken, skal du henvende dig til administrator for lejerne, henholdsvis ejerne. Opsigelse vil sædvanligvis kunne ske med tre måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Tillægspakker
Ønsker du at abonnere på mellempakken, fuldpakken eller andre af YouSees produkter, skal du henvende dig direkte til YouSee for at få oplyst priser og vilkår. Den rabat ejerforeningen får på det fælles abonnement modsvares af et administrationsgebyr, som YouSee opkræver på de øvrige TV-pakker. Det betyder, at man ikke kan beregne prisen som forskellen mellem grundpakken og den ønskede pakke.

Ud over de faste pakker, er det muligt at abonnere på ekstrakanaler, hvor man skal have en kortlæser og et kort fra YouSee eller en YouSee TV boks.

Priser for grundpakken
Grundpakken, som betales over fællesomkostningerne, koster i 2017 kr. 128,21 pr. måned inkl. moms for hver lejlighed. I 2018 stiger prisen til kr. 136,17 pr. måned for hver lejlighed.

Opsætning af dit TV til YouSee kabel TV
Har du et digitalt TV eller en digital modtagerboks, har du brug for et netværks-id for at sætte TVet op. Du finder det id, du skal bruge her: http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Tv-pakker/Opsaetning/Saadan_indlaeser_du_kanaler.aspx. Sammen med netværks-id kan du også se, hvilke TV kanaler YouSee tilbyder på de enkelte pakker.

YouSee sender TV-signalet som digitalt TV-signal efter MPEG4 standarden, som kan ses på alle nyere digitale TV. Har man et ældre TV, der ikke kan vise MPEG4 signaler, kan man købe en TV boks og sætte den mellem TV stikket og det ældre TV. En del digitale TV-kanaler sendes desuden kodet, så man har brug for et digitalt TV med et CI/CA-modul eller en særlig boks med CI/CA-modul, hvor man kan indsætte et YouSee kort.

YouSees kundeservice
YouSees kundeservice kan kontaktes på telefon 7070 4040 se http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Overblik.aspx.

Andre muligheder for at se TV
Dækker YouSee ikke dine ønsker om bestemte TV-kanaler, er det muligt at modtage TV fra Boxer TV fra Gladsaxe senderen. Andre muligheder er at streame tv udsendelser, film og serier eller abonnere på TV-pakker eller enkeltkanaler gennem Internettet.

Parabolantenner og andre udvendige antenner på ejendommen må kun opsættes med ejerforeningens tilladelse og efter ejerforeningens anvisninger. Henvendelse skal ske til ejerforeningens administrator.

Internet
Ejerforeningen har ikke fælles Internet server eller Internet forbindelse. Det er således op til hver enkelt at etablere Internetforbindelse gennem kabel TV (Webspeed/YouSee), telefonstikket, eller trådløst.

Telefonstik
Hver lejlighed er forsynet med et eller flere telefonstik, der er forbundet til det overordnede telefonnet gennem et krydsfelt i kælderen. Det betyder, at der i den enkelte lejlighed er "kobber" til rådighed til bug for en fastnet telefon og/eller Internet forbindelse.

 

 

Denne side er opdateret 21-09-2017