Nordre Munkegård

Renovering af Nordre Munkegård

På ejerforeningens generalforsamling den 23. november 2011 blev det vedtaget at detailprojektere en renovering af Nordre Munkegård. Renoveringen er beskrevet i bilaget til indkaldelsen til generalforsamlingen. Forud for generalforsamlingen havde en arbejdsgruppe med deltagelse af ejere og lejere drøftet behov og omfang af en renovering. Links til en række dokumenter om renoveringen er samlet nedenfor:

Arbejdsgruppen for renovering

Ekstraordinær generalforsamling 22. september 2011

Annonce om prækvalifikation 23. november 2011

Udbud af renoveringsopgaven, 27. februar 2012

Ekstraordinær generalforsamling, 15. maj 2012

Opdatering om renoveringen, juli 2012

Opdatering om renoveringen, september 2012

Opdatering om renoveringen, oktober 2012

Nyt om renoveringen, februar 2014

Fotos fra renoveringen 2012-2014

 

Vejledninger og retningslinjer

Se seneste tidsplan

Se Spørgsmål og svar om renoveringen

 

Denne side er opdateret 10-11-2014