Nordre Munkegård

Nye energimærker

Firmaet Topdahl ApS, Rådgivende ingeniører FRI – arkitekter - energirådgivere, har efter renoveringen opdateret energimærkerne for boligblokkene. Der er ikke sket så store energimæssige forbedringer af erhvervsbygningerne, at bestyrelsen fandt det umagen værd at få lavet nyt energimærke for dem. De nye energimærker gælder i 10 år, det vil sige til 30. juni 2024. Gyldigheden af energimærkerne for erhvervsbygningerne var oprindeligt 5 år, men med den nye lov om energimærkningen, blev gyldigheden forlænget til 7 år, det vil sige til 7. november 2018.

Renoveringen har forbedret boligblokkenes energimærke fra E til D og indeholder desuden forslag til yderligere energiforbedringer. Forslagene til at mindske energiforbruget på vores belysning, er ellerede med i bestyrelsens overvejelser om ændringer af den indendørs belysning af fællesrummene, forslagene om udskiftning af cirkulationspumper vil blive taget op, når pumperne alligevel skal skiftes, og varmemesteren er meget opmærksom på, at temperaturen på returvandet er så lav som muligt, men det er meget svært at styre tilfredsstillende med et etstrengs anlæg. De foreslåede forbedringer vil dog ikke ændre energimærkerne. Energimærkerne er udstedt for hver enkelt blok med en samlet oversigt for hver side af Dalstrøget.

 

Denne side er opdateret 01-07-2014