Nordre Munkegård

Revideret beplantningsplan, februar 2018

Den opdaterede plan for nyplantning af de grønne områder for Nordre Munkegård kan indtil videre ses på Varmemesterkontoret og i fællesvaskeriet i blok 3. Kældernøglen giver adgang til vaskerummet. Vær opmærksom på, at planen ikke viser alle eksisterende buske og træer, og at der kan ske ændringer i forhold til det planlagte. Den opdaterede plan kan også hentes her.

Når vejret bliver varmere vil ejerforeningens bestyrelse forsøge at arrangere en "havevandring" sammen med vores havearkitekt fra Orbicon.

 

 

Denne side er opdateret 22-02-2018