Nordre Munkegård

Affald og containerplads

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal anbringes i de nedgravede containere, "Molokkerne", der er placeret i terrænet ved vores stikveje. Køkkenaffald og andet affald fra den normale husholdning skal være i plastposer, der er lukket med en knude eller på anden måde pakket ind.

Dette gælder også:
 • Pizzabakker
 • Plastemballage
 • Bleer
 • Mælke-, juice-, vinkartoner mm.

Glas, skarpe genstande, varme ting og våde/fugtige ting mm. må aldrig kastes i containerne.

Aviser, papir og pap
Aviser, reklamer og skrivepapir skal lægges i de grå aviscontainere. Disse står ved

 • Dalstrøget 60
 • Dalstrøget 74
 • Dalstrøget 81
 • Dalstrøget 94
 • Dalstrøget 101 og
 • Dalstrøget 112

Der står desuden en papcontainer i containergården.

Papkasser, bølgepap, karton og papemballage afleveres i de grå papcontainere, der står sammen med papircontainerne. Pap skal være rent, tørt og klappet sammen, så det fylder mindst muligt. Hvis containeren er låst, kan den åbnes med nøglen, der hænger på siden af containeren. 

Glas og batterier
Flasker og andre glas skal afleveres i glascontainerne fra Vestforbrænding, som blandt andet står ved Netto. Samme sted er der også containere til aflevering af batterier.

Glasset skal været tømt og gerne skyllet for at fjerne eventuelle madrester, og låg skal være taget af. Mærkater må gerne blive siddende.

Containerplads

Nordre Munkegård har en indhegnet og overdækket containerplads ved Dalstrøget 114 – 124. Der er adgang til containerpladsen med kældernøglen.

På containerpladsen findes transportvogne, der kan lånes til at transportere affaldet. Stil vognen tilbage efter brug.

Affald, der må afleveres til containerpladsen, er:

 • Småt brændbart under 1 x 1 m og uden metal og elektronik
 • Stort brændbart, f.eks. møbler og madrasser
 • Elektronik
 • Jern / metal
 • Haveaffald
 • Brugte sparepærer og lysstofrør

Affald, der ikke må afleveres til containerpladsen, er:

 • Bygningsaffald, som køkkenelementer, toiletter, fliser mm.
 • Porcelæn / glas
 • Flasker
 • Bilbatterier (akkumulatorer) og bildæk

I containeren til haveaffald må der kun lægges plantedele, ingen urtepotter, plastsække eller sten.

Affaldet skal sorteres og afleveres i de rigtige båse, containere og stativer. Hjælp med at holde orden på pladsen.

Farligt affald
Vi har et aflåst skab til farligt affald. Skabet kan kun rumme mindre mængder og tømmes ikke så tit, så hvis du har mange bøtter med malingsrester eller lignende, skal du selv sørge for, at affaldet bliver afleveret på Gentofte Kommunes Genbrugsstation.

Farligt affald omfatter blandt andet:

 • Oliebaseret maling, trykfarver, klæbestoffer Olie, fedt og benzinprodukter
 • Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende
 • Spraydåser med restindhold
 • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
 • Lavenergipærer og lysstofrør (lægges i det særlige affaldsstativ i containergården)
 • Kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald
 • Syrer og baser Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler

Affaldet skal være i tæt emballage, så vores gårdmænd ikke kommer til skade, når de skal sortere affaldet og sætte det på plads i skabet. Sørg for, at der står på affaldet, hvad det er, og sæt affaldet ved siden af miljøskabet.

Brochurer
Ejerforeningen har lavet to brochurer om affald og storskrand. Brochurerne findes på dansk og engelsk.

 

Gentofte Kommunes Genbrugsstation
Større mængder affald fra for eksempel rydning af lejligheder, ombygning af køkken og bad, og affald, der ikke må afleveres til containerpladsen, kan afleveres på

Gentofte Kommunes Genbrugsstation
Ørnegårdsvej 15
2820 Gentofte.

 

 

Denne side er opdateret 08-09-2014