Nye beholdere til genbrug

Nye beholdere til genbrug

Nye beholdere til genbrug 150 150 Jørgen Nielsen

Til beboerne i Nordre Munkegaard

Der er opstillet 2 nye beholdere til Tekstiler og 2 til Småt elektronik i storskraldsgården

Dalstrøget 124

Med Venlig Hilsen

Varmemester

J. Nielsen