Blok 2

Beskeder til beboere i blok 2

Information og varsler ifb. med altanprojektet i blok 1 og 2

Information og varsler ifb. med altanprojektet i blok 1 og 2 150 150 Patrick Langholm

Altanprojektet ved blok 1 og 2

Altanprojektet ved blok 1 og 2 150 150 Patrick Langholm

Kære beboere og ejere

Entreprenøren går så småt i gang med de forberedende arbejder på fællesarealerne i de kommende uger.
Derfor er det opsat p-forbudt skilt på Dalstrøget ml blok 1 og 2.

Der kommer en mere specifik orientering i god tid inden der sker noget på beboernes arealer.
Evt spørgsmål kan sendes til altanprojekt@nordremunkegaard.dk.
 
Vh Altangruppen

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet, Maj 2023

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet, Maj 2023 150 150 Martin

Til orientering:

Link til PDF

Nyt vedr. altanløsning i blok 1 og 2

Nyt vedr. altanløsning i blok 1 og 2 150 150 Bestyrelsen

Efter afstemningsmøde d. 21.7, er det nu klart, at et flertal af beboerne i blok 1 og 2 ønsker en udvidet altanløsning uden inddækning.

Vores rådgiver er blevet bedt om at gå videre, men pt. afventer vi afslutning af ferier, så først engang i August kan vi for alvor komme videre med projektet.

Når vi har et prissat projektforslag klar, som indeholder stillingtagen til udformning og materialer, vil altangruppen afholde et informationsmøde for beboerne i blok 1 og 2.

Dernæst vil der, når vi efter licitation kender den præcise økonomi, blive holdt endnu et informationsmøde, med fakta om projektet, herunder hovedtidsplan og hvilket firma vi vil indgå kontrakt med.

Indtil videre kan I rette henvendelse til Anne Thomsen via bestyrelsen@nordremunkegaard.dk, såfremt I må have spørgsmål eller andet.

Arbejdsgruppen for altaner er pt. Jimmi Guldhammer Poulsen, Jeanne Degnbol og Anne Thomsen (kontaktperson).

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Anne Thomsen