Ejerforeningen Nordre Munkegård
Hjemmeside for beboerne

Hjemmesiden skal give medlemmer af ejerforeningen, lejere og andre interesserede information generelt om bebyggelsen og det område, vi bor i og desuden informere om:

  • Bestyrelsernes sammensætning, Administrator, Varmemester, mv.
  • Vedtægter, husorden, vedligeholdelse, osv.
  • Bestyrelsernes arbejde
  • Aktuelle sager, f.eks.
    • Oprydning i kældre
    • Affaldshåndtering og containerplads
    • Beplantningsplan

Vi ønsker os en hjemmeside, som udvikler sig i takt med behovet og vores kreativitet, så vi efterhånden finder ud af at bruge den som en naturlig informationskanal over for medlemmer og andre interesserede.

Det betyder også, at beboere i Nordre Munkegård, som har lyst til at bidrage er meget velkomne til at sende forslag og bidrag til webmasteren.