Nyheder

Nyheder til samtlige beboere

Nyhedsbrev, September 2022

Nyhedsbrev, September 2022 150 150 Bestyrelsen

Nyhedsbrev, Juni 2022

Nyhedsbrev, Juni 2022 150 150 Martin

Infomøde om altanprojekt, Maj 2022

Infomøde om altanprojekt, Maj 2022 150 150 Bestyrelsen

Tak for et fint fremmøde til info aften om altanprojektet.

De beboere der ikke deltog i mødet kan – hvis de er interesseret – se materialet på linket herunder eller hente en kopi hos Jørgen på varmemesterkontoret.

Link til PDF (17 MB)

Nyhedsbrev, Marts 2022

Nyhedsbrev, Marts 2022 150 150 Martin

Til beboerne

Til beboerne 150 150 Jørgen Nielsen

Kontoret er nu igen åbent for personlig henvendelse. Mandag ml. kl. 9-10 og fredag ml. kl. 7,30-8,30

Med venlig hilsen

Varmester

Jørgen. Nielsen

Covid 19 / Corona

Covid 19 / Corona 150 150 Jørgen Nielsen

Grundet Corona er kontoret lukket indtil videre for alt personlig henvendelse. Ligeledes vil der kun blive udført de mest nødvendige opgaver. Vi håber ikke dette varer alt for længe, men i mellemtiden pas på jer selv

Med venlig hilsen

Varmemester

Jørgen Nielsen

Nyhedsbrev, December 2021

Nyhedsbrev, December 2021 150 150 Martin

Nyhedsbrev, Oktober 2021

Nyhedsbrev, Oktober 2021 150 150 Martin

Arbejdsgruppe vedr. ladestandere til el-biler

Arbejdsgruppe vedr. ladestandere til el-biler 150 150 Martin

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag om, at der skal laves forarbejde vedr. etablering af ladestandere til el-biler vedtaget. Det blev besluttet, at dele af et beboerforslag blev indarbejdet i bestyrelsens forslag til opgavebeskrivelse, således at ambitionsniveauet blev hævet og, at rapporten skal ligge til grund for et forslag til beslutning allerede på næste ordinære generalforsamling.

Der blev desuden valgt medlemmer til et udvalg der skal udarbejde rapporten.

Udvalgets arbejdsbeskrivelse er dermed:

Udvalget skal udarbejde en rapport der som minimum indeholder nedenstående pinde.

Rapporten skal foreligge så der senest på næste ordinære generalforsamling kan stilles forslag til beslutning om etablering af ladestandere.

Følgende emner skal som minimum afklares:

  • Fastlæggelse af behov for/ønsker om ladestandere (baseret på beboer-rundspørge)
  • Samarbejde og økonomi i samme for et antal eksterne firmaers levering og drift af ladestandere. Det forventes at etablering og drift er udgiftsneutral for EF
  • (Kommunal) accept/krav til parkering (reservering til el/ikke-el biler, offentlig adgang til ladestandere i bebyggelsen m.m.,tidsbegrænsning o. lign.)
  • Evt. juridiske forhindringer (simpelt/kvalificeret flertal, omlægning /nye pladser)
  • Teknisk/økonomisk sammenligning af leverandørydelser
  • Vurdering af mulighederne for evt. offentlig støtte til arbejdet (FDM forslag)
  • Forslag til placering af ladestandere i bebyggelsen

Udvalget består af:

Hans Schlüter 103, st. th. (Bestyrelsen) hans.schlutter@gmail.com

Thomas Poulsen 65 3. tv. tpoulsen188@gmail.com

Jeppe Agerbo 85 3. th. (Bestyrelsen) bestyrelsen@nordremunkegaard.dk

John Andersen 73, st. ja@jaforum.dk

Emil Mørk Sørensen 107 st. tv. amaliekorsholm@gmail.com

Jørgen Hartmann 66 3. tv. hartmann@pbhome.dk

Vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport

Vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport 150 150 Martin