Nyheder

Nyheder til samtlige beboere

Nyhedsbrev, Oktober 2021

Nyhedsbrev, Oktober 2021 150 150 Martin

Arbejdsgruppe vedr. ladestandere til el-biler

Arbejdsgruppe vedr. ladestandere til el-biler 150 150 Martin

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag om, at der skal laves forarbejde vedr. etablering af ladestandere til el-biler vedtaget. Det blev besluttet, at dele af et beboerforslag blev indarbejdet i bestyrelsens forslag til opgavebeskrivelse, således at ambitionsniveauet blev hævet og, at rapporten skal ligge til grund for et forslag til beslutning allerede på næste ordinære generalforsamling.

Der blev desuden valgt medlemmer til et udvalg der skal udarbejde rapporten.

Udvalgets arbejdsbeskrivelse er dermed:

Udvalget skal udarbejde en rapport der som minimum indeholder nedenstående pinde.

Rapporten skal foreligge så der senest på næste ordinære generalforsamling kan stilles forslag til beslutning om etablering af ladestandere.

Følgende emner skal som minimum afklares:

  • Fastlæggelse af behov for/ønsker om ladestandere (baseret på beboer-rundspørge)
  • Samarbejde og økonomi i samme for et antal eksterne firmaers levering og drift af ladestandere. Det forventes at etablering og drift er udgiftsneutral for EF
  • (Kommunal) accept/krav til parkering (reservering til el/ikke-el biler, offentlig adgang til ladestandere i bebyggelsen m.m.,tidsbegrænsning o. lign.)
  • Evt. juridiske forhindringer (simpelt/kvalificeret flertal, omlægning /nye pladser)
  • Teknisk/økonomisk sammenligning af leverandørydelser
  • Vurdering af mulighederne for evt. offentlig støtte til arbejdet (FDM forslag)
  • Forslag til placering af ladestandere i bebyggelsen

Udvalget består af:

Hans Schlüter 103, st. th. (Bestyrelsen) hans.schlutter@gmail.com

Thomas Poulsen 65 3. tv. tpoulsen188@gmail.com

Jeppe Agerbo 85 3. th. (Bestyrelsen) bestyrelsen@nordremunkegaard.dk

John Andersen 73, st. ja@jaforum.dk

Emil Mørk Sørensen 107 st. tv. amaliekorsholm@gmail.com

Jørgen Hartmann 66 3. tv. hartmann@pbhome.dk

Vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport

Vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport 150 150 Martin

Nyhedsbrev, Juli 2021

Nyhedsbrev, Juli 2021 150 150 Martin

Nyhedsbrev, Juni 2021

Nyhedsbrev, Juni 2021 150 150 Martin

Nyhedsbrev, Maj 2021

Nyhedsbrev, Maj 2021 150 150 Martin

Nyhedsbrev, Marts 2021

Nyhedsbrev, Marts 2021 150 150 Martin

Kontrol af varmeregnskab for 2020

Kontrol af varmeregnskab for 2020 150 150 Martin

Der er oprettet et nyt menupunkt i venstre side på hjemmesiden som vil indeholde dokumenter der relaterer sig til varmeregnskabet.

Det første dokument er en gennemgang af varmeregnskabet for 2020, se her.

Nyhedsbrev, Februar 2021

Nyhedsbrev, Februar 2021 150 150 Martin

Sikkerhedsdøre – status på interessetilkendegivelse

Sikkerhedsdøre – status på interessetilkendegivelse 150 150 Martin