Blok 10

Beskeder til beboere i blok 10

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet, Maj 2023

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet, Maj 2023 150 150 Martin

Til orientering:

Link til PDF

Til beboerne i højhusene

Til beboerne i højhusene 150 150 Jørgen Nielsen

Der er kommet nyt elevatorfirma, som hedder PD ELEVATOR A/S, og som har tlf. nr. 74528822 og som også har døgnvagt som det tidligere firma. Endvidere står deres tlf. nr. på opslagstavlen i stue etagen

Entredøre

Entredøre 150 150 Jørgen Nielsen

Udbedring af entrédøre.

Udbedring af entrédøre. 150 150 Jørgen Nielsen

Ejerforeningen
Nordre Munkegård
Den 22. september 2020
Varsling – Udbedring af entrédøre

Blok 9 114-124 Uge 46-47 9. november 20 – 20. november 20

Blok 10 96-106 Uge 48-49 23. november 20 – 4. december 20

Blok 11 76-86 Uge 50-51 7. december 20 – 18. december 20

Som det er meldt ud i nyhedsbrev for september 2020, igangsættes der udbedring af entrédøre i de tre høje blokke. Det er derfor nødvendigt at håndværkerne kan få adgang til lejlighedernes entrédøre fra begge sider.
Kan du ikke være hjemme bedes du aflevere en ekstra nøgle til ejendommens varmemester, Jørgen Nielsen, i nr. 70 kld.
Arbejdet udføres af ejendommens tømrer, Jan Staal, som varsler den præcise dag 7 dage før.

Om arbejdet.

Arbejdet vil for de fleste døre tage et par timer, og der startes tidligst kl. 08:00. Dør og karm vil blive eftergået og der vil blive foretaget justering og tætning. Dørene vil blive forsynet med drypnæse og brevindkastet vil blive lukket og efterisoleret. Hvor det viser sig nødvendigt, vil dørkarmen blive demonteret og genopbygget. I disse tilfælde vil arbejdet tage lidt længere, men alle døre færdiggøres samme dag, der startes. Husk at lukke døre og/eller radiatorer, så der ikke bruges unødvendig varme.
I de tilfælde, hvor dørkarmene genmonteres, og de indvendige indfatninger flyttes, kan der blive behov for at beboeren selv skal retablere med lidt maling.

Post til Døren

Beboere, som af kommunen er bevilget posten leveret til døren, bedes snarest dokumentere dette til varmemesteren, så der kan anskaffes postkasse til montering ved lejligheden.

Med venlig Hilsen
Bestyrelsen