150 150 Jørgen Nielsen

Til beboerne Dalstrøget 76 – 86

Da der har været vand i kælderen, bedes de tjekke deres kld. rum. Hvis der er sket skader på deres ejendele

skal dette meldes til deres egen forsikring

Med venlig hilsen

J. Nielsen

Varmemester