Arbejds- og hyggedag

Arbejds- og hyggedag

Arbejds- og hyggedag 784 498 Patrick Langholm

Haveudvalget indbyder hermed til arbejdsdag og hyggedag
Lørdag den 30. marts.

Vi mødes kl. 10 bag ved blok 4 (ved Genvej) hvor vi snakker om dagens opgaver
og fordeler dem mellem de fremmødte.
Når vi er færdige ved 12-13 tiden er der pizza og vand/øl til alle der har hjulpet
bare lidt.

Vi har fået fældet 3 træer (et af vinden og to af et firma). Alle de mindre grene
skal klippes/saves i mindre bidder og placeres mellem de pæle der er indkøbt til
formålet.
Vi har enkelte save og ørnenæb/grensaks. Ligger du inde med sav eller
ørnenæb/grensaks må du meget gerne medbringe det.

Der er ikke tilmelding – vi håber på at mange vil tage del i fællesskabet.

Påskehilsen fra Haveudvalget