Varmemester Jørgens pensionering

Varmemester Jørgens pensionering

Varmemester Jørgens pensionering 150 150 Patrick Langholm

Kære alle

Som nævnt på generalforsamlingen har Jørgen, vores varmemester, desværre valgt at gå på pension med udgangen af juni måned.

Han holder ferie indtil da. Det er vi selvfølgelig kede af og vi er glade for de mange gode år og samarbejdet med Jørgen, men vi forstår samtidig behovet for at kunne trække sig tilbage.

Jørgens opgaver bliver, indtil vi har fundet afløsning, varetaget af Susanne på kontoret, og ejendomsfunktionærerne Thomas og Bendt.

De ledelsesopgaver som Jørgen har varetaget indtil nu, som Susanne, Thomas og Bendt ikke har kompetencer til, varetages af bestyrelsen.

Vi håber selvfølgelig på forståelse over for kontoret og bestyrelsen, at det godt kan være forsinkelse og besværligheder i noget af vores arbejde indtil der er afløsning på plads. Men vi vil prøve at gøre vores bedste.

Mvh Bestyrelsen