Ejerforeningen Nordre Munkegård
Hjemmeside for beboerne

Hjemmesiden skal give medlemmer af ejerforeningen, lejere og andre interesserede information generelt om bebyggelsen og det område, vi bor i og desuden informere om:

  • Bestyrelsernes sammensætning, Administrator, Varmemester, mv.
  • Vedtægter, husorden, vedligeholdelse, osv.
  • Bestyrelsernes arbejde
  • Aktuelle sager, f.eks.
    • Oprydning i kældre
    • Affaldshåndtering og containerplads
    • Beplantningsplan

Seneste nyheder:

17/7-2024Nyhedsbrev Juli 2024
27/5-2024Altanprojektet ved blok 1 og 2
18/5-2024Varmemester Jørgens pensionering
23/3-2024Arbejds- og hyggedag
14/1-2024Nyhedsbrev, Januar 2024

Nyhedsbrevs tilmelding: Klik her hvis du vil have en mail når der kommer nyt.

Ejer foreningen har også en facebookside hvor alle beboere er velkomne
Navn: E/F Nordre Munkegård https://www.facebook.com/groups/323219545081997/